A Tisza-tavi régió, méretéből adódóan a legkisebb vendégforgalommal rendelkezik a hazai régiók között. A Tisza-tavi Regionális Turisztikai Projekt Iroda egy korábbi az üdülő vendégek körében végzett felmérése szerint az ide látogató vendégek fő motivációi a vízparti üdülés, horgászat, valamint természetjárás. Az idelátogató vendégek 30%-a évről évre elsőként érkezik a régióba. Ez mindenképpen jelzi, hogy a régió vonzereje jelentős, ugyanakkor a vendégmegtartó képessége alacsony. Ha a tóparti települések turistaforgalmát vizsgáljuk, megállapítható, hogy a vendégforgalom több mint 40%-a Tiszafüreden realizálódik, a vendégek mintegy negyede száll meg Poroszlón és közel 13%-a Abádszalókon. A tóparti településekre érkező turisták közel kétharmada száll meg kereskedelmi vendéghelyeken és egyharmada magánszállásokon. A térségben eltöltött átlagos vendégéjszakák száma kereskedelmi vendéglátóhelyeken 2,2, míg magánszálláshelyeken 2,4 vendégéjszaka.

Ha a tóparti települések kereskedelmi vendéglátóhelyeire érkező vendégek számát nézzük Tiszafüredre érkezik a vendégek 55%-a, míg a poroszlói és sarudi kereskedelmi vendéglátóhelyek aránya 12%-ot illetve 15%-ot tesz ki. A magánszálláshelyek forgalmában mért arányok az előzőektől lényegesen eltérőek. A tóparti települések magánszálláshelyein regisztrált vendégek közel fele Poroszlót válassza, negyede Abádszalókon száll meg, Tiszafüred részaránya csupán 14% körül mérhető.

A külföldi vendégforgalom tekintetében a Tisza-tó parti településein a külföldi turisták aránya jelentéktelen, mindössze 5%, melynek térbeli eloszlása további aránytalanságokat mutat. A tóparti települések közül kiemelkedik Tiszacsege, ahol a külföldi turisták aránya 13%-ot tesz ki és Tiszafüred 9%-os részaránnyal. A többi településen a külföldi turisták aránya csupán 1-2% között mozog. A kereskedelmi szálláshelyeken a külföldiek részaránya Tiszacsegén (16%) és Tiszafüreden (9%) a legmagasabb, míg a magánszállások esetében Tiszafüred (9%) és Kisköre (4,6%). A térség körbeutazására egy kedvezményes üzemanyagkártya nagy előnyöket biztosít, ha saját személygépkocsival akarjuk körbejárni a tágabb értelemben vett attrakciókat.