Az ajándékozás az egyik olyan jogügylet, amely a kedvező jogszabályi környezet miatt jó lehetőséget nyújt a közeli családtagokról való gondoskodásban. Sajnos az is gyakori hogy az ajándékozó vagy fel szeretné bontani a szerződést vagy a korábban odaajándékozott ingatlant akarná visszakapni. Így az ügyvédi praxisokban nem számít ritkának az ajándékozási szerződés megtámadása.

Az ajándékozás a családi vagyon átruházásának igen gyakori hivatalos formája, ráadásul a 2020-tól már nemcsak az egyenesági rokonok, hanem a testvérek között is ingyenesen, illeték fizetési kötelezettség nélkül bonyolítható. A szülők a kiskorú gyermek számára akár adásvétel keretében, akár ajándékozással ruházzák át az ingatlan tulajdonjogát, fontos tudni, hogy kizárólag a gyámhatóság jóváhagyásával intézhetik. Az élethelyzet megváltozása miatt gyakran előfordul, hogy az ajándékozó/ a szülő vissza szeretné kapni az ajándékot, vagy az ajándékozási szerződést kívánja utólagosan felbontani.

Az ajándékozással kapcsolatban bonyolult jogszabályi feltételek érvényesülnek, így a szerződés megtámadására is csak bírói mérlegelés útján nyílik lehetőség. Az ajándékozónak bizonyítani kell, hogy olyan lényeges változások álltak be egyrészt az egymáshoz fűződő viszonyukban, másrészt a saját élethelyzetében, amelynek okán nem várható el tőle a szerződés teljesítése.

A leggyakoribb, amikor az ajándékozó saját létfenntartása miatt kényszerül az ajándékozási szerződés megtámadására. Jó tudni, hogy mérlegelés tárgyát képezi, hogy a visszakövetelés nem veszélyezteti-e a magajándékozott létfenntartását. Hiszen az ajándék hosszú távon történő birtoklásának tudatában alakította ki az életvitelét.

Másik sajnos közel sem ritka élethelyzet, hogy azért kerül sor a szerződés megtámadására, mivel a későbbiekben az ajándékozott súlyos jogsértést követ el az ajándékozó, vagy annak közeli hozzátartozója rovására. A jogszabály nemcsak az ajándékozóra vonatkozik, hanem a vele együtt élő hozzátartozójára is.

A meghiúsult feltevés miatti visszakövetelés a hétköznapi életben leginkább a pár házasságának felbomlását követően jellemző, ilyenkor a visszakövetelés tárgya általában a nászajándékul adott ingatlan.